Kontakt

Alle tekster er skrevet av Justin Kroesen og Stephan Kuhn

Prof. Dr. Justin Kroesen
Professor i kulturhistorie og kristendommens materiell kultur
Forskningskurator på kirkekunstsamlingen
Universitetsmuseet i Bergen
Postboks 7800, 5020 Bergen
Justin.Kroesen@uib.no

 

Innholdet er medredigert av Alf Tore Hommedal

Alf Tore Hommedal
Førsteamanuensis, Bygningsdeler
Universitetsmuseet i Bergen
Postboks 7800, 5020 Bergen
Alf.Tore.Hommedal@uib.no

 

Norsk tekstredaksjon og webdesign

Kari Klæboe Årrestad
Seniorrådgiver, Formidling/ digitalt innhold
Universitetsmuseet i Bergen
Postboks 7800, 5020 Bergen
Kari.Aarrestad@uib.no