Helgenskap

Velkommen til nettutstillingen «Helgenskap».Frem til reformasjonen var norske kirker fylt med framstillinger av helgener både som skulptur og maleri. Men hvordan var de plassert i kirkerommet? Trolig var de fleste figurer oppbevart i et såkalt helgenskap. De er nå i stor grad tapt. Denne kunnskapsruten bygger på et forskningsprosjekt ved Universitetsmuseet i Bergen utført i…Continue reading Helgenskap

1 Madonna fra Urnes

  Jomfru Maria sittende på en trone er en av de eldste bevarte helgenskulpturene i Norge. Elementer som for eksempel de parallelle foldene mellom skoene minner om nordfranske skulpturer og skulpturer fra Rhin-/Meuse-området, i det nåværende Tyskland og Belgia. Det kan likevel ikke slåes sikkert fast om hun ble importert fra en av disse regionene…Continue reading 1 Madonna fra Urnes

4 Dorsalealter fra Austevoll

Ved siden av skapene som kan lukkes med dører, finnes det også såkalte dorsalealtre. Slike alter kan ikke lukkes. Dorsalen, det vil si bakveggen, kan likevel forstås som et motiv som opphøyer figuren og gir den en fremhevet plass i kirkeinteriøret. Dorsalealteret fra Austevoll viser Olav den Hellige, den mest populære helgen i norsk middelalder,…Continue reading 4 Dorsalealter fra Austevoll

5 Mariaskap fra Hove

Mariafiguren fra Hove kirke, Hovemadonnaen, er blant de ypperste middelalderskulpturene i Norge. Utforming, utskjæring og polykromi (farge og forgylling) er av høyeste kvalitet. Madonnaen med barn troner under en baldakin. Jernhaker på begge sider av bakveggen viser at skapet kunne lukkes. Ifølge en kilde fra 1824 hadde skapet opprinnelig forgylte fløyer med relieffer av apostlene…Continue reading 5 Mariaskap fra Hove

6 Madonna med barn og helgenskap fra Kyrkjebø

  Under restaureringer av denne madonnaskulpturen på 1960-tallet ble det funnet pergamentfragmenter med skrift i figurens uthulede bakside. Nylig ble disse pergamentene gjenfunnet i arkivet til Universitetsmuseet, og tolket. Fragmentene er trolig fra en messebok. De var blitt gjenbrukt til å fylle hull som hadde oppstått i figuren under utskjæringen – før polykromien (farge og…Continue reading 6 Madonna med barn og helgenskap fra Kyrkjebø

7 Kirkemodell fra Kinsarvik

Miniatyrkirker som denne ble brukt som kroninger til helgenskap (se rekonstruksjonen fra Urnes, nr. 2). I Norge er det bevart fire og i Sverige to slike kirkemodeller. Modellen fra Kinsarvik har T-formet grunnriss med et høyt tårn i midten. I museets samling er det dessuten bevart liknende kirkemodeller fra Borgund- og Urnes stavkirker. Kirkemodellene har…Continue reading 7 Kirkemodell fra Kinsarvik

8 Madonna med barn fra Røldal

Madonnaen fra Røldal sto i et helgenskap med bildeframstillinger på innsiden av fløydørene. En dør er bevart (3). Madonnaen sto trolig på et Mariaalter på nordsiden av skipet i stavkirken, ovenfor et alter med en Olavskulptur, også i helgenskap (se nr. 9). Fra stavkirken er det bevart flere gjenstander fra middelalderen. Den rike innredningen gjenspeiler lokalbefolkningens…Continue reading 8 Madonna med barn fra Røldal

9 Olav fra Røldal

Motstykke til madonnaen fra Røldal stavkirke er Olav den Hellige, som trolig sto på et sidealter i skipet, der menigheten samlet seg til gudstjeneste. Likhet i størrelse, stil og utførelse gir grunn til å tro at skulpturene ble laget i samme verksted. Olavsfiguren står på en sokkel med smale lister som har fungert som støtte…Continue reading 9 Olav fra Røldal

10 Helgenskap fra Granvin

Alle komplette helgenskap som er bevart i Norge, stammer fra senmiddelalderen. Disse er stort sett utsmykket med malerier på innsiden. På eldre helgenskap ser vi oftest figurer i relieff. I senmiddelalderen ble også utsidene malt med fremstillinger, mens de eldre modellene vanligvis viser et enkelt maleri i en eller to farger. Åpnet skap viser fire…Continue reading 10 Helgenskap fra Granvin

11 Mariaskap fra Brekke

Det sengotiske helgenskapet fra Brekke tilegnet Maria, er en av de best bevarte i sitt slag i Norge. Figuren av Maria med barnet blir vist i et skap med scener fra Jesu fødselshistorie, mens utsiden viser bebudelsen, møtet mellom erkeengelen Gabriel og Maria. Dette var vanlig i senmiddelalderen både på helgenskap og på de større…Continue reading 11 Mariaskap fra Brekke