8 Madonna med barn fra Røldal

(Foto: Svein Skare)
(Foto: Svein Skare)

Madonnaen fra Røldal sto i et helgenskap med bildeframstillinger på innsiden av fløydørene. En dør er bevart (3). Madonnaen sto trolig på et Mariaalter på nordsiden av skipet i stavkirken, ovenfor et alter med en Olavskulptur, også i helgenskap (se nr. 9). Fra stavkirken er det bevart flere gjenstander fra middelalderen. Den rike innredningen gjenspeiler lokalbefolkningens ambisjoner, ressurser og nettverk. Samlet gir disse gjenstandene oss et sjeldent innblikk i interiøret i en bygdekirke i Nord-Europa i høymiddelalderen.

Laget i Norge, 1240–1260
Fra Røldal (Ullensvang)
Inv. Nr. MA 295