7 Kirkemodell fra Kinsarvik

(Foto: Adnan Icagić)

Miniatyrkirker som denne ble brukt som kroninger til helgenskap (se rekonstruksjonen fra Urnes, nr. 2). I Norge er det bevart fire og i Sverige to slike kirkemodeller. Modellen fra Kinsarvik har T-formet grunnriss med et høyt tårn i midten.

(Foto: Adnan Icagić)

I museets samling er det dessuten bevart liknende kirkemodeller fra Borgund- og Urnes stavkirker. Kirkemodellene har blitt tolket som henvisninger til Det himmelske Jerusalem eller som symbol på jomfru Maria i hennes rolle som Ecclesia (kirke). Man bør likevel være forsiktig med altfor spesifikke fortolkninger, siden arkitektoniske former som miniatyrkirker også kronet andre helgenfigurer og forekommer i andre sammenhenger.

Laget i Norge, 1200-tallet
Fra Kinsarvik i Hardanger
Inv. nr. MA 161

Se også under Utvalgte gjenstander her >