2 Helgenskap fra Urnes, fragmenter

Hypotetisk rekonstruksjon av helgenskapet fra Urnes (Tegning: Åsta Lindemann)

Madonnaen fra Urnes (1) stod i et helgenskap. Kronen, formet som en kirke, og den venstre fløydøren, er bevart, og gjør det mulig å rekonstruere hele skapet. Sammen med liknende fragmenter kjent fra Italia er delene fra Urnesskapet de eldste bevarte i Europa.

Kroning (Foto: Justin Kroesen)
Fløydør innside (Foto: Justin Kroesen)
Fløydør utside (Foto: Justin Kroesen)
Relieff av en konge (Foto: Adnan Icagić)

I det øverste feltet av skapdøren finnes det rester av et maleri som kan være originalt, mens i det nederste feltet er det hull til å feste relieffigurer. Nyere undersøkelser har vist at kongefiguren, en av de Hellige Tre Konger, trolig er fra dette helgenskapet. Kongen kan godt ha stått i det nedre feltet av den nå tapte ytre fløyen. Hvis antakelsen stemmer, viser helgenskapet fra Urnes en kombinasjon av maleri og skulptur. Den eneste bevarte parallellen finnes nå i MNAC-museet i Barcelona.

Trolig laget i Norge, 1150–1200
Fra Urnes i Luster, Sogn
Inv. nr. MA 297b; MA331