3 Fløydører fra helgenskap fra Røldal og Odda

Disse to dørene kommer fra to ulike helgenskap viet Maria. Denne fløydøren tilhører madonnaen fra Røldal (se nr. 8), og viser fremstillinger av Jesu fødselshistorie: møtet mellom Maria og Elisabeth øverst, og to av De Hellige Tre Konger nederst. Til venstre av Maria i det øverste feltet var det en nå tapt Maria fra bebudelsesscenen. Ikonografien, dvs. bildefremstillingen, tyder på at denne fløydøren var på venstre side av madonnaen, slik at kongene var vendt mot skulpturen i midten.

(Foto: Justin Kroesen)

Denne fløydøren kommer fra Odda. Den er fragmentarisk, men har bevart mye av sin opprinnelige fargeprakt. Omrissene av figurene kan sees i den forgylte bakgrunnen, og de viser samme bildefremstillinger som på fløydøren fra Røldal.

(Foto: Justin Kroesen)

Norge, 1240–1260
Fra Røldal og Odda (Ullensvang)
Inv. nr. MA 297a; MA 512