4 Dorsalealter fra Austevoll

(Foto: Adnan Icagić)

Ved siden av skapene som kan lukkes med dører, finnes det også såkalte dorsalealtre. Slike alter kan ikke lukkes. Dorsalen, det vil si bakveggen, kan likevel forstås som et motiv som opphøyer figuren og gir den en fremhevet plass i kirkeinteriøret. Dorsalealteret fra Austevoll viser Olav den Hellige, den mest populære helgen i norsk middelalder, etter Maria.

Trolig laget i Nord-Tyskland, 1425–1450
Fra Austevoll i Sunnhordland
Inv. nr. MA 284