5 Mariaskap fra Hove

(Foto: Adnan Icagić)

Mariafiguren fra Hove kirke, Hovemadonnaen, er blant de ypperste middelalderskulpturene i Norge. Utforming, utskjæring og polykromi (farge og forgylling) er av høyeste kvalitet. Madonnaen med barn troner under en baldakin. Jernhaker på begge sider av bakveggen viser at skapet kunne lukkes. Ifølge en kilde fra 1824 hadde skapet opprinnelig forgylte fløyer med relieffer av apostlene på innsidene. I middelalderen stod helgenskapet trolig på høyalteret i den lille, velbygde romanske kirken på Hove.

Laget rundt Doverstredet (Nord-Frankrike, Flandern eller Sør-England), 1230–1240
Fra Hove i Sogn
Inv. nr. MA 27

Se også under Utvalgte gjenstander her >