Helgenskap

Universitetsmuseet i Bergen har en av de største samlingene av fragmenter av såkalte helgenskap («tabernacle shrine»), baldakiner med fløydører med en madonna eller en annen helg i midten. Ved siden av samlingene i Statens Historiska Museet i Stockholm i Sverige og Bayerisches Nationalmuseum i München i Tyskland, tilbyr kirkekunstsamlingen i Bergen den beste oversikten over denne gjenstandstypen som var populære i hele Europa i middelalderen (særlig fra 1200-1400-tallet). Madonna og fløydøren fra Urnes er muligvis den eldste, og Madonnaskapet fra Hove er blant de mest praktfulle i hele Europa.

I løpet av første kvartal 2022 kommer det her en presentasjon av helgenskap i museets samling .

SE SAMLINGEN AV HELGENSKAP >