9 Mariaskap fra Hove

Hovemadonnaen (Foto: Adnan Icagić)

Den såkalte Hovemadonnaen er blant de ypperligste middelalderskulpturene i Norge. Både Maria og barnet er for det meste dekket med bladgull og innsiden av Marias kappe imiterer hermelin malt i blått og hvitt. Den kronede Maria sitter frontalt på en trone med svartmalte vindusmotiver på hvit bakgrunn med blå avskygninger øverst og nederst. Hun holder Jesusbarnet, som også er kronet, på venstre kne. I hodet til Maria er det et relikviegjemme med diameter på 3 centimeter. Baldakinen er helt dekket med glasert sølv som imiterer gull, dekorert med innskårne blader og ranker. I himlingen er det en gyllen sol, måne og ti stjerner. Glorien på dorsalen med tolv lapper er omgitt av malte edelsteinsimitasjoner. Skulpturen og baldakinen er grovt avsagd nederst. Gjenstander som Maria (et liljesepter?) og Kristus (en globus eller en bok?) har holdt, er nå tapt.

Figuren kom til museet rundt 1840 fra Hove kirke i Vik i Sogn, der den i siste fase hadde stått under prekestolen. Baldakinen kom ikke til museet før i 1966, og da fra stavkirken i Hopperstad, også i Vik, der den hadde vært gjenbrukt som baldakin over døpefonten. Det er ingen tvil om at de to delene opprinnelig har hørt sammen og dannet et helgenskap. Ifølge en kilde fra 1824 hadde skapet hatt forgylte fløyer med relieffer av apostlene på innsidene. Jernhaker på begge sider av dorsalen (ryggplaten) er det eneste som minner om dette.

Notre-Dame des Miracles i katedralen i Saint-Omer, Frankrike, ca. 1230 (Foto: Musées de Saint-Omer)

Mariaskapet sto trolig på høyalteret i den lille, men velbygde romanske kirken på Hove før et barokkalterskap ble satt der i 1684. Selv om et norsk opphav ikke kan utelukkes, antyder den kostbare utførelsen at helgenskapet er importert fra utlandet. Maria og barnet ligner svært på den såkalte Notre-Dame des Miracles i katedralen i Saint-Omer i Pas-de-Calais i Frankrike, og man kan gå ut fra at figuren ble produsert i den regionen. Madonnaer av samme type spredte seg også lenger sørover, som man for eksempel ser i Gaillac i Tarn i Frankrike og i Brindisi i Apulia i Italia. Kirkekunstsamlingen i Bergen har også et Maria-hode for en lignende figur fra Øystese i Hardanger (inv. nr.  MA 139).

Mariahode fra Øystese (Foto: Svein Skare)

Rundt Doverstredet (Nord-Frankrike, Flandern, eller Sør-England?), 1230-1240
Fra Hove i Sogn, på museet siden ca. 1840 (Madonna), fra Hopperstad i Sogn, på museet siden 1966 (baldakin)
Eik, polykromi
H 94 x B 45,5 x D 35,5 cm (Madonna), H 124 x B 52 x D 48,5 cm (baldakin)
Inv. nr. MA 27

Se også under Helgenskap her >