8 Relikvieskrin fra Filefjell

 

(Foto: Svein Skare)

Relikvieskrinet består av eiketre, kledd med forgylte kobberplater med relieff. Skrinet kommer fra stavkirken på Filefjell, som var viet til St. Thomas – formodentlig Thomas Becket. Den stod på høyfjellet langs en viktig ferdselsåre mellom Østlandet og Vestlandet og ble revet i 1808. Skrinet er formet som et hus med gavltak. I gavlene er det dragehoder, slik vi kjenner dem fra stavkirkene, for eksempel i Borgund. Basen danner en svalgang, og på taket framstilles Kristus og apostlene. På en av langsidene er motivet gjentatt som halvfigurer, mens den andre langsiden viser scener i tre medaljonger. Begge gavlsidene viser en stående apostel, den ene flankert av ranker med flere små sittende apostelfigurer.

(Foto: Justin Kroesen)

De to flankerende medaljongbildene av en gutt som rir på en løve, er hentet fra antikk mytologi og går tilbake til dionysostoget, slik det vises på antikke mynter og gjemmer. Dette opprinnelig antikke motivet ble tolket om til kristen kontekst. For eksempel satte den franske munken Pierre Bersuire (ca. 1290-1362) likhetstegn mellom Kristus og Dionysos (=Bacchus) i sin fortolkning av Ovids Metamorfoser. Motivet med dyrekamper på midtmedaljongen stammer også fra antikken. Det gjenfinnes i kristen kunst, for eksempel på tronen til en nordfransk elfenbeinsmadonna i Museo Nazionale del Bargello in Firenze (inv. nr. 88C). Disse antikke motivene kan ha kommet til Norden på mynter eller som dekorasjon på kultgjenstander fra kristen kontekst.

(Foto: Justin Kroesen)

Under utgravninger av ruinene av Allehelgenskirken i Bergen i 1865 ble det funnet et metallfragment med identisk apostelrelieff. Harry Fett mente dette tydet på at begge skrinene ble laget i Bergen. I Norge er det til sammen bevart tretten relikvieskrin og fragmenter, som har store likheter med hverandre. Oppbygningen av skrinene synes å følge et forelegg som Thor Kielland og senere Øystein Ekroll har antatt var et av de store relikvieskrinene i Trondheim (St. Olav), Oslo (St. Hallvard) eller Bergen (St. Sunniva), som alle ble ødelagt under reformasjonen. Det er overraskende at flere mindre skrin er bevart i Norge, da de mistet sin funksjon som oppbevaringssted for relikvier med overgangen til protestantismen. Under reformasjonen i Danmark-Norge ble kirkeskatter stort sett konfiskert av kronen og smeltet ned.

Norge, 1230-1250
Fra Filefjell i Valdres, på museet siden 1828
Eik, forgylte kobberplater
H 37,5 x B 40 x D 15 cm
Inv. nr. MA 52