9 Olav fra Røldal

(Foto: Adnan Icagić)

Motstykke til madonnaen fra Røldal stavkirke er Olav den Hellige, som trolig sto på et sidealter i skipet, der menigheten samlet seg til gudstjeneste. Likhet i størrelse, stil og utførelse gir grunn til å tro at skulpturene ble laget i samme verksted. Olavsfiguren står på en sokkel med smale lister som har fungert som støtte for fløydører, noe som tyder på at den sto i et helgenskap. Utformingen av bakveggen er trolig sekundær.

Laget i Norge, 1240–1260
Fra Røldal i Ullensvang
Inv. nr. MA 294