10 Helgenskap fra Granvin

Alle komplette helgenskap som er bevart i Norge, stammer fra senmiddelalderen. Disse er stort sett utsmykket med malerier på innsiden. På eldre helgenskap ser vi oftest figurer i relieff. I senmiddelalderen ble også utsidene malt med fremstillinger, mens de eldre modellene vanligvis viser et enkelt maleri i en eller to farger.

(Foto: Svein Skare)

Åpnet skap viser fire stående helgener på rød bakgrunn, fra venstre til høyre en hellig biskop (Augustin?), Georg med dragen, Katarina med hjulet og Barbara med et tårn. De fire fløydørene er av samme bredde som bakveggen. Det tyder på at skapet har hatt et femkantet grunnriss som er enestående i det bevarte europeiske materialet. Den nåværende sokkelen er ny. Det er usikkert om den utstilte figuren av Døperen Johannes og skapet opprinnelig hørte sammen.

Utsiden av helgenskapet fra Granvin viser de norske helgenene Olav og Sunniva. Stilen tyder på at maleriene ble laget i Nord-Tyskland.

Trolig laget i Lübeck, Nord-Tyskland, 1450–1475
Fra Granvin i Hardanger
Inv. nr. MA 43