11 Mariaskap fra Brekke

Det sengotiske helgenskapet fra Brekke tilegnet Maria, er en av de best bevarte i sitt slag i Norge. Figuren av Maria med barnet blir vist i et skap med scener fra Jesu fødselshistorie, mens utsiden viser bebudelsen, møtet mellom erkeengelen Gabriel og Maria.

(Foto: Svein Skare)
(Foto: Svein Skare)

Dette var vanlig i senmiddelalderen både på helgenskap og på de større alterskapene. Skulpturen og det tilhørende skapet illustrerer godt hvordan flere helgenbilder mest sannsynlig var plassert gjennom nesten 300 år, fra cirka 1200–1500.

Trolig laget i Lübeck, Nord-Tyskland, ca. 1480
Fra Brekke  i Sogn
Inv. nr. MA 29

Se også under Utvalgte gjenstander her >