20 Mariaskap fra Brekke

Dette sengotiske helgenskapet fra Brekke i Sogn representerer en type som var utbredt i Mellom- og Nord-Europa i senmiddelalderen. Skapet ble trolig laget i Nord-Tyskland, kanskje i Lübeck. Den stående Maria med barnet har bevart nesten all sin opprinnelige polykromi. Maria har langt, krøllete hår som faller over skuldrene og ryggen fra under kronen. Hun har en lang gyllen kjole og en gyllen kappe.

(Foto: Svein Skare)

I høyre hånd holder hun en pæreformet frukt, mens hun holder det nakne Jesusbarnet på venstre arm. Dorsalen er ornamentert med imitert gullbrokade og kronet med en flat baldakin med kjølbuer og masverkornamentering. Av ukjente grunner har framsiden av sokkelen innskriften sancta anna. Utfra ikonografien er det klart at det opprinnelig fremstiller jomfru Maria.

(Foto: Svein Skare)

Innsidene av de fire fløypanelene viser fire Maria-scener i røde rammer. Hver av dem strekker seg over to paneler i bredden. Oppe til venstre ser vi Marias besøk hos Elisabeth i selskap med en tredje, ukjent kvinne, fulgt av Kristi fødsel (oppe til høyre), de hellige tre kongers tilbedelse (nede til venstre) og framstillingen i templet (nede til høyre). Når skapet er lukket, viser framsiden Maria bebudelse, hvilket var vanlig på 1400-tallet. Maria og engelen holder begge banderoler og står på et flislagt golv foran en rød bakgrunn som er utført i perspektiv. En nesten identisk komposisjon fins på et Maria-skap i Risinge (Östergötland, Sverige), som også trolig kommer fra Lübeck.

Nord-Tyskland (Lübeck?), ca. 1480
Fra Brekke i Sogn, på museet før 1868
Eik, malt
H 144 x B 157 x T 38 cm (åpent), og H 144 x B 56 x T 38 cm (lukket)
Inv. nr. MA 29

Se også under Helgenskap her >