21 Malt kirkefane fra Lavik

Denne stangen med fane kom til samlingen fra Lavik i Sogn allerede i 1826. Den rødmalte stangen ender i et kors med kvadrater ornamentert med svarte sjablongrosetter ytterst. Det samme sjablongmønsteret ser vi også på fanen, som henger fra en tverrstang av tre. Nedre halvdel består av fem hengende bånd, ornamentert med stiliserte blomster. Den innrammede bildeflaten over dem viser kong Olav den hellige på den ene siden og St. Martin med tiggeren på den andre siden, mot en rød bakgrunn.

(Foto: Svein Skare)

Den kronede kong Olav har en kort hermelinkappe og står på et uhyre med menneskehode, et symbol på hedendommen. I den ene hånden holder han attributtet sitt, en øks med langt skaft, og i den andre hånden en uidentifisert gjenstand som består av to kuler. St. Martin framstilles som en velkledd, skjeggløs mann. Han deler kappen sin for å tilby den til tiggeren som kneler ved føttene hans.

På visse dager i kirkeåret, i dette tilfellet på 29. juli (St. Olav) og 11. november (St. Martin), ble kirkefaner båret i prosesjon. Så godt som alle middelalderkirker må ha hatt slike kirkefaner. Et inventarium fra Ylmheim kirke (nå Ølmheim i Sogn) fra 1321 nevner tre faner, to med Maria-bilder og ett som viser evangelisten Johannes. Fordi de er såpass forgjengelige, er slike faner sjelden bevart. Det fins to malte kirkefaner av lin i klosteret Lüne ved Lüneburg (Niedersachsen, Tyskland, ca. 1410-1420). Bendix Bendixen gikk ut fra at Lavik-fanen ble laget i Nord-Tyskland.

Nord-Tyskland (?), 1450-1475
Fra Lavik i Sogn, på museet siden 1826
Furutre (stang og tverrstav), lin (fane), malt
H 358 cm (stang), H 110 x B 53 cm (fane)
Inv. nr. MA 16