22 Messehagel og maler av papir fra Hjørundfjord

Messehagelen er av rødgyllent italiensk brokadestoff med granateplemønster. Den er dekorert på for- og baksiden med kostbare broderte gaffelkors som viser scener fra livet til helgenene Crispin og Crispinian, og dessuten en nådetrone. Brystfeltet på forsiden viser Crispin og Crispinian som skytshelgener for skomakerne og mens de er på verkstedet sitt. På stolpene på for- og baksiden framstilles helgenenes martyrium plassert under arkitektoniske baldakiner.

(Foto: Svein Skare)

Broderiet er utført med gulltråd i forsting og farget silke i delt attersting. Gjennom broderingsteknikken, figurkomposisjonen og baldakinmotivene kan man tydelig gjenkjenne paralleller til nordnederlandske broderier fra perioden. Produksjonen av slike gjenstander var tidlig på 1500-tallet konsentrert til Utrecht og Amsterdam.

(Foto: Svein Skare)

Messehagelen var trolig ikke opprinnelig i kirken i Hjørundfjord. Ikonografien og utvalget av helgener tyder på et bestillingsverk, sannsynligvis fra skomakergildet i Bergen, som hadde et sidealter i Hallvardskirken i byen (revet på 1500-tallet). Etter reformasjonen, på 1560-tallet, ble flere gjenstander fra bykirkene i Bergen sendt til bygdekirker i bispedømmet, og det er trolig slik messehagelen har kommet til Hjørundfjord.

(Foto: Adnan Icagić)

Under restaurering av messehagelen på 1950-tallet ble det oppdaget to mønstertegninger på papir, som var limt på baksiden av broderiet før det ble festet på hagelen. Dette var utslitte perforerte maler for en figurbaldakin og for en rute- og blomstermønster. På broderiverkstedene ble slike overførbare mønstre anvendt for å forenkle produksjonen og gjøre den raskere. Den perforerte malen ble lagt på stoffet og motivet overført ved hjelp av kullstøv som ble gnidd gjennom hullene. Defekte eller utslitte maler kunne brukes som fyllstoff i arbeider.

De nordlige Nederlandene (broderi og komposisjon), Nord-Italia (stoff), 1500-1510
Fra Hjørundfjord på Sunnmøre, på museet siden 1864
Silke, brokade, papir
H 130 x B 117 cm (hagel); H 39 x B 24 cm (mal); H 18 x B 12,5 (blomstermotiv)
Inv. nr. MA 51