23 Epitafium for Gert Alant

På dette panelet med de hellige tre kongers tilbedelse er jomfru Maria kledd i en kjole av gullbrokade og med en blå kappe, og hun sitter med det nakne Jesusbarnet på fanget. En gråhåret konge ikledd en kostbar kappe av gullbrokade kneler foran henne mens han gir barnet en skål full av gullmynter. Bak ham står den andre kongen, som har barett og rødlig hår og holder et gyllent ciborium. Den tredje og mørkhudede kongen til høyre holder også en kostbar gjenstand, og han har baretten sin i den andre hånden. Scenen finner sted i en halvåpen bygning med rundbuer, der oksen og eselet opptrer i bakgrunnen.

(Foto: Svein Skare)

Nederst til venstre kneler en ung mann med svart kappe i bønnepositur og med en banderole der det står Miserere mei deus se[baot] («Miskunn deg over meg, Gud Sebaot»). Den nedertyske teksten nederst i bildet oppfordrer leseren til å minnes bestilleren i bønnene sine: «biddet got vor gert alant, dat en got gnedich» («Be til Gud for Gert Alant, at Gud [vil være] ham nådig»). Våpenskjoldet i midten, som viser en halv ørn og en kronet tørrfisk, viser at Alant var en bergenfarer, en kjøpmann fra en av hansabyene.

Øystein Hellesøe Brekke fant i arkivene til Bergenfarerkompaniet i Lübeck navnet Gerdt Alandt nevnt som oldermann på det hanseatiske kontoret på Bryggen i 1511. I 1513 representerte Alandt de hanseatiske kjøpmennene i Bergen ved det danske hoffet. Panelet er ved museet registrert som fra Holmedal i Sunnfjord. Det er usikkert hvorfor en hanseatisk kjøpmans epitafium havnet her, særlig da det var forbudt for hanseatene å handle nord for Bergen.

Nord-Tyskland (Lübeck?), 1500-1520
Fra Holmedal i Sunnfjord, på museet siden 1835
Eik, malt
H 97 x B 95,5 x D 3,5 cm
Inv. nr. MA 15