24 Alterskap fra Austevoll

Dette triptykonet fra middelalderkirken på øya Sandtorr i Austevoll sør for Bergen er et av de best bevarte sengotiske alterskapene i Norge. Midtfeltet har tre kapellaktige nisjer med forseggjorte masverksvegger og intrikate, gjennombrutte baldakiner over plastiske, i stor grad forgylte skulpturer. I midten står St. Sunniva, en irsk dronning som skal ha kommet til Norge på 900-tallet og lidd martyrdøden på øya Selja. Sunnivas relikvier ble oppbevart i domkirken i Bergen fra 1170, og hun ble æret som byens og Vestlandets skytshelgen. Den kronede helgenen holder en bok i høyre hånd og en steinblokk i venstre. Hun er flankert av Peter (venstre), som har mistet nøkkelen sin og av Maria Magdalena (høyre) med sitt attributt, en salvekrukke. De uttrykksfulle ansiktene, de elegante klærne og bevegelsen i de tre figurene, såvel som filigransmasverket holder høy teknisk og kunstnerisk kvalitet.

(Foto: Svein Skare)

På innsiden av fløyene finner vi livaktig malte scener fra Kristi fødsel (venstre) og kongenes tilbedelse (høyre). Stallen der hendelsene utspiller seg, er gjengitt som et forfallent bygg i renessansestil. Utsidene av fløyene viser framstillinger av Olav den hellige (venstre) og St. Sunniva (høyre), som begge står foran hengende hederskleder under malt masverk. Maleriene på utsiden er utført i en annen og enkelere stil. Fremstillingen på predellaen, som er utført av en tredje hånd, viser Kristi uttrykksfulle ansikt midt mellom de tolv apostlene, alle foran en bakgrunn i forskjellige farger. Interessant nok strekker apostelrekken seg også til predellaens kortsider.

(Foto: Svein Skare)

Bendix Bendixen koblet i 1911 malerienes stil med de nordlige Nederlandene, spesielt med verket til maleren Jacob Cornelisz van Oostsanen fra Amsterdam (ca. 1470-1533). Eivind Engelstad antok i 1936 at alterbildet ble laget i de nordlige Nederlandene eller i det nedre Rhin-området, og Jaap Leeuwenberg fra Rijksmuseum i Amsterdam avgrenset i 1959 området videre til Utrecht. Dette ble nylig bekreftet av Kristin Kausland, som undersøkte kassens form og oppbygning, som i stor grad stemmer overens med triptykonet fra Eksingedalen (MA 608). Til tross for helgenenes sentrale posisjon på altertavlen fra Austevoll ble den akseptert av protestantene og til og med overført til den nye kirken, som ble bygget i 1650 på øya Hundvåko.

De nordlige Nederlandene (Utrecht, Amsterdam?), 1510-1520
Fra Austevoll i Sunnhordland, på museet siden 1891
Eik, polykromi, maling
H 166 x B 223 x D 36 cm (åpent), B 113 cm (lukket)
Inv. nr. MA 283