25 Alterskap med doble fløyer fra Uggdal

I likhet med alterskapet fra Austevoll (MA 283) er også dette skapet fra Uggdal (tidligere Opdal) på Tysnes fullstendig bevart. Midtseksjonen viser en relieffgruppe der Maria krones av Kristus (til venstre) og Gud Faderen (til høyre), mens Den hellige ånd svever over dem i form av en due. Over gruppen er en masverksbaldakin, og under dem innskriften Sancta trinitas un[us] deus mi[serer]e nobis («Hellige treenighet, miskunn deg over oss»).

(Foto: Svein Skare)

Fløyene har høyrelieff med Madonna i strålekrans og St. Kristoffer til venstre og Johannes døperen og Jakob den eldre til høyre. Bakveggen i midtfeltet og fløyene er dekket med imitasjonsgull.

(Foto: Adnan Icagić)

Når de indre fløyene lukkes, blir det synlig åtte malte helgener som står på grønn grunn foran en steinmur og under blå himmel. De er fordelt både over utsiden av de indre fløyene og over de faststående ytre fløyene («Standflügel»). De framstiller fra venstre til høyre helgenene Hieronymus, Peter, Paulus og Katarina (?) (øverst) og helgenene Peter martyr, evangelisten Johannes, Georg og Margareta (nede). Den malte predellaen viser Veronikas svetteduk, som holdes av to engler.

Alterskapet ble produsert i Nord-Tyskland, muligens i Hamburg eller Lüneburg. Det er bemerkelsesverdig at det ble tatt vare på etter reformasjonen i 1536-1537 i og med at det sentrale bildefeltet viser en ikke-bibelsk scene som ikke er i henhold til den lutherske lære. Avbildningen av så mange helgener var heller ikke i tråd med luthersk tanke, som avviste helgendyrkelsen. Enkelte av framstillingene er eksplisitt katolske, for eksempel Marias glorie, den legendariske kjempen Kristoffer og Jakob kledd i pilegrimsklær. Dessuten er alle figurene ledsaget av innskrifter som påkaller deres forbønn: ora pro [nobis]. Også tilbedelsen av ansiktet til den lidende Kristus i form av Veronikas svetteduk var uadskillelig forbundet med førreformatorisk religiøs praksis. Alt dette gjør alterskapet fra Uggdal til et godt eksempel på lutheranernes tolerante holdning overfor den materielle arven fra katolsk tro i middelalderen. Denne holdningen er blitt betegnet som «lutherdommens bevarende makt».

Nord-Tyskland, ca. 1520
Fra Uggdal, Tysnes i Sunnhordland, på museet siden 1876
Eik, polykromi, maling
H 192 x B 198 x D 35 cm (åpent), B 198 x D 46 cm (lukket)
Inv. nr. MA 193