18 Alterfrontale fra Nedstryn

Dette malte panelet fra Nedstryn var det første alterfrontalet som ble tatt opp i Bergens Museums samlinger, og det ble utgangspunkt for grunnleggeren Wilhelm Frimann Koren Christies første kunshistoriske forskningsarbeid. Frontalet består av to brede bord med en ramme med konkave utskårne ovaler. Den samlede bildeflaten består av åtte medaljonger, som gjengir legenden om tyveriet og gjenerobringen av Det hellige kors i årene 614-629. Syklusen er bemerkelsesverdig omfangsrik, og maleriene er av høy kunstnerisk kvalitet. Rundt kanten av medaljongene står innskrifter på gammelnorsk, som forklarer scenene og antyder at frontalet ble skapt i Norge (Bergen?). De nærmeste stilistiske og kompositoriske parallellene finnes utenfor Norge, for eksempel i engelske og franske glassmalerier og i bokilluminasjoner. En sammenlignbar syklus fins for eksempel i glassmaleriene i Sainte-Chapelle i Paris, som ble innviet i 1248.

(Foto: Svein Skare)

Syklusen begynner nede til venstre, med at den persiske kongen Chosroes stjeler korset. De tre neste scenene mot høyre viser at kongen vender tilbake til slottet sitt med korset, deretter hvordan han blir hyllet av folket og hvordan sønnen hans blir beseiret av den bysantinske keiseren Heraklios. Det øverste feltet forteller hvordan kongen så blir drept av keiser Heraklios. Videre hvordan Heraklios vender tilbake til Jerusalem med det gjenerobrede korset, men ikke finner byporten på grunn av sitt hovmod, og til slutt hvordan han går ydmyk og barfottet inn i byen med korset i hendene og setter det tilbake på alteret.

Frontalet kom til museet fra en liten bygdekirke i Nordfjord. Den uvanlige tematikken reiser spørsmålet om det opprinnelig ble laget til denne kirken. I sammenheng med korstogene fikk legenden fra 600-tallet ny aktualitet, for den impliserte en oppfordring til ny kamp for å befri de hellige byene i Palestina, med Heraklios som forbilde. Slik sett er det mer trolig at frontalet opprinnelig har tilhørt en kirke i det politiske maktsenteret Bergen, for eksempel Apostelkirken, kongens kapell i kongsgården. Frontalet kan ha kommet til Nedstryn senere, kanskje etter reformasjonen, da Apostelkirken i Bergen ble revet.

Norge (Bergen?), 1300-1325,
Fra Nedstryn i Nordfjord, på museet siden 1826
Furutre, malt
H 98 cm x B 174,5 x D 7,5 cm
Inv. nr. MA 1