6 Døpefont fra Os

Denne døpefonten fra Os fra 1200-tallet har en bemerkelsesverdig form og en rik ikonografi. Den runde kummen med profilert munningsrand er omgitt av fire støttende hjørnefigurer, som danner en overgang til den kraftige, kvadratiske foten. De nokså grovt uthogde figurene framstiller to menn med skjegg, deretter en biskop med mitra og bispestav og en kvinne med bare bryster. De holder armene utstrakt og danner slik en ring rundt kummen. På kvinnens hår er det en runeinnskift, som kan leses som ákalit («påkallingen»). Sammen holder biskopen og kvinnen en bok som har flere bokstaver risset inn, muligens A B B A («far»).

(Foto: Adnan Icagić)

Både mellom mennene og mellom den ene mannen og biskopen befinner det seg hoppende løver. Den tredje siden viser en sittende mann, som holder foten sin fast med en hånd og holder en torn i den andre. Det dreier seg trolig om en framstilling av en torneuttrekker (spinario), et symbol for seieren over det vonde. Den fjerde siden viser et firpass med en kronet Kristus i korsformet positur, men uten kors. Under føttene til begge de skjeggete mennene befinner det seg slanger og et paddeaktig vesen. Motsatt side av døpefontens fot er skadet.

 

(Foto: Adnan Icagić)

Bendix Bendixens fortolkning av figurene som en personifikasjon av menigheten (mennene og kvinnen) og presteskapet (biskopen) som samler seg om døpefonten for å beseire det vonde i form av de nedtråkkede dyrene, virker overbevisende. Løvene kan symbolisere Kristus (som løven av Juda), som også framstilles som død på korset og dermed bringer frelse. Det at ett av dyrene har åpent gap, kan også uttrykke det motsatte, trusselen fra det vonde og døden. Mona Bramer Solhaug fortolker den halvnakne kvinnen som personifisering av ekteskapsbruddet (Luxuria). Hun nevner flere døpefonter med lignende motiver i landene rundt Nordsjøen og lenger sør, i Bretagne i Frankrike. Anvendelsen av kleberstein får henne likevel til å konkludere med at eksemplaret fra Os er framstilt i Norge, muligens av en utenlandsk steinhogger.

Norge, 1225-1250
Fra Os, sør for Bergen, på museet siden 1825
Kleberstein
H 91 x B 67 cm
Inv. nr. MA 37