5 Kalvariegruppe fra Giske

På øya Giske nord for Ålesund står en forseggjort hvit marmorkirke som ble bygd av en framstående stormann. Fra denne kirken stammer en romansk kalvariegruppe med tre figurer som, selv om den er i medtatt tilstand, fortsatt har bemerkelsesverdig høy kunstnerisk kvalitet. Den opprinnelige polykromien, sammen med korset, Kristusfigurens armer og deler av føttene gikk sannsynligvis tapt på 1600-tallet, da kirken forfalt. De flankerende figurene som fremstiller Maria og Johannes står på kvadratiske sokler, som trolig var festet på en horisontal tverrbjelke. Da Wilhelm Frimann Koren Christie besøkte Giske i 1847, var figurene oppbevart i en kiste under prekestolen. Fra samme marmorkirke har kirkekunstsamlingen også fått en Madonna (ca. 1250, inv. nr. MA 334a).

(Foto: Svein Skare)

 

Madonna fra Giske, ca. 1250 (Foto: Svein Skare)

 

Kristus bøyer hodet mot høyre og har øynene lukket. Håret hans faller over skulderen og han har et langt lendeklede, som når ned til under venstre kne, med en tykk tøybrett øverst. Maria holder hendene foran brystet i klassisk bønnepositur, mens Johannes retter hendene foldet nedover. De lange klesplaggene til begge figurene henger nedover i lange parallelle folder; Johannes’ kappe henger over venstre skulder.

I de tre figurenes bemerkelsesverdig langstrakte ansikter så Harry Fett klassiske trekk, som han antok var formidlet via innflytelse fra bysantinsk kunst. Lignende kjennetegn forekommer samtidig i England, Nordvest-Frankrike og Flandern. Dette, sammen med figurenes høye kvalitet, gjør det sannsynlig at kalvariegruppen ble importert fra utlandet til den lille øya på Norges vestkyst.

Nordvest-Frankrike eller England (?), 1200-1220
Fra Giske på Sunnmøre, på museet siden 1847
Løvtre
H 131 x B 30 x D 17,5 cm (Kristus),
H 125 x B 32,5 x D 14 cm (Maria),
H 128,5 x B 30 x D 14 cm (Johannes)
Inv. nr. MA 333a-c