11 Alterfrontale fra Ulvik

I middelalderkirker fungerte alterfrontaler som dekorasjon av selve alterets forside. Malte alterfrontaler av tre var utbredt i hele Europa i høymiddelalderen, men konsentrasjoner av denne gjenstandstypen er bare bevart i Norge og Catalonia. Dette malte eksemplaret fra den tapte stavkirken i Ulvik i Hardanger er et av de eldste eksemplarene av sitt slag i Norge. Det består av tre horisontale planker som er satt inn i en profilert ramme. I midtdelen, som fyller hele tavlen i høyden, sitter Kristus frontalt på en trone med en bok i venstre hånd mens høyre hånd er hevet i en velsignelsesgest. I hjørnefeltet rundt mandorlaen, som har flere lapper, ser man symbolene til de fire evangelistene: Matteus’ engel (oppe til venstre), Johannes’ ørn (oppe til høyre), Markus’ løve (nede til venstre) og Lukas’ okse (nede til høyre).

Sidefeltene er delt i to horisontale felt og viser de tolv apostlene i grupper på tre. Hver enkelt står under en trepassbue holdt oppe av søyler. Tre apostler kan gjenkjennes på attributtene sine: Peter og Paulus i de øverste feltene på hver side av midtdelen og Andreas nede til venstre i høyre sidefelt. Apostlene står i dynamiske positurer og noen av dem ser ut til å være i samtale med hverandre. Her og der trer en fot over den malte rammen, noe som forsterker dybdefølelsen.

Majestas Christi i det Amesbury-psalteret, England, ca. 1250 (Photo: The Codrington Library, Oxford)

Frontalets ikonografi er i samsvar med de eldste frontalene i Catalonia fra 1100- og tidlig 1200-tall: Hix, Esquius, Farrera, alle i Museu Nacional d’Art de Catalunya i Barcelona (inv. nr. 15802, 65502, 15808). Kristus og de tolv apostlene er også gjengitt på frontalet fra Heddal i Norge, som nå er på Kulturhistorisk museum i Oslo (inv. nr. C34746). Formen og stilen til Ulvik-frontalet viser nært slektskap med engelsk bokilluminasjon fra 1200-tallet; mandorlaen med fire framspringende lapper ser nesten ut til å være kopiert fra det såkalte Amesbury-psalteret fra ca. 1250 (Oxford, All Souls College, The Codrington Library, MS Lat. 6). Bruken av furutre tyder likevel på at frontalet er utført i Norge.

Norge, 1250-1275
Fra Ulvik i Hardanger, på museet før 1859
Furutre, malt
H 94,5 x B 192 x D 4,5 cm
Inv. nr. MA 3